Příslušenství a doplňky

Vyrábíme a montujeme dle požadavků zákazníka různé speciální oplocení, jako jsou:

Stání na popelnice
Stání na popelnice jsou vhodným řešením problémů vzniklých při umísťování a manipulaci s popelnicemi. Točny na popelnice lze zabudovat do všech druhů oplocení.
Kotce
Kotce – přesně na míru Vám vytvoříme oplocení různých kotců pro psy, boudy aj.
Voliéry
Vyrábíme a montujeme voliéry dle požadavků zákazníka.

 

Zastiňovací sítě
Zastiňovací síť se používá ke snížení průhlednosti všech typů oplocení, k zastínění skleníků, pergol, apod.
Elektronické zabezpečení
Systém pro zabezpečení vniknutí nežádoucí osoby nejen do objektu, ale i na pozemek.
Ostnaté dráty
Ostnaté a žiletkové dráty jsou nejčastěji používané na letištích, vojenských objektech, ale je možné zajistit i u soukromých pozemcích.