Zastiňovací sítě

Zastiňovací síť se používá ke snížení průhlednosti všech typů oplocení, k zastínění skleníků, pergol, apod.