Mobilní oplocení

Mobilní ploty jsou využívány zejména na oplocení stavenišť a výstavních ploch, tedy všude tam, kde je kladen důraz na snadnou změnu jeho umístění. Mobilní oplocení využívají mobilní betonové patky, někdy se používají také plastové patky. Ty slouží jako kotvící patky, do kterých se jednotlivé rámy zasunují.